Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is een nieuwe verordening inzake gegevensbescherming die van kracht wordt op 25 mei 2018. De uitgebreide wet vervangt de Europese gegevensbeschermingsrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG) en is ontworpen om de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens in heel Europa te versterken en te standaardiseren, de EU-burgers te beschermen en meer controle te geven over hun persoonsgegevens en te regelen hoe organisaties deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk