Jak resetovat Max Buzz?

Může se stát, že k obnově synchronizace je potřeba Max Buzz resetovat. 

Pozor, že resetováním zařízení Max Buzz se vymažou všechny v něm uložené údaje.

Resetování proveďte podle následujících pokynů: 

1. Připojte Max Buzz přes port USB a počkejte, dokud se neobjeví symbol baterie a symbol resetování uvedený na obrázku níže. *Pokud nepočkáte na zobrazení symbolu resetování, nebude resetování správně provedeno.*

Reset_Max_Buzz.JPG

2. Když se objeví výše uvedený obrázek, musíte zařízení odpojit od USB a 3krát vykonat výše uvedený krok.

3. Při správném provedení zobrazí Max Buzz „Hello“ a zabzučí: zařízení bylo správně resetováno.

4. Zobrazení potvrďte otočením zápěstí nebo poklepáním na displej.

Resetování zařízení Max Buzz způsobí jeho odstranění z uživatelského účtu a je potřeba jej znovu spárovat. Proveďte spárování.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 33 z 181
Máte další otázky? Odeslat požadavek
Používá technologie Zendesk