Jak jsou převody na kroku vypočítávány?

Převod na kroky vychází z Kompendia tělesných aktivit od Barbary Ainswothové, Williama Haskela a kolektivu.

Toto kompendium vzniklo z potřeby poskytovat jednotnost při přiřazování úrovní intenzity tělesné aktivity z dotazníků v epidemiologických studiích.

Toto Kompendium tělesných aktivit je široce uznáváno jako zdroj pro odhad a zatřídění energetických výdajů u tělesných aktivit porovnáváním metabolického ekvivalentu úkolu (MET) se standardní aktivitě.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 82 z 158
Máte další otázky? Odeslat požadavek
Používá technologie Zendesk