Co když kroky nesynchronizuji do 14 dnů?

Pro Pulse s Bluetooth používaný v režimu synchronizace:

Pokud kroky nesynchronizujete do 14 dnů, začnete o své údaje o počtu kroků přicházet.

V režimu synchronizace se Pulse řídí pravidlem, že se přepisuje nejstarší záznam. To znamená, že 1. den se v Pulse přepíše 15. dnem, 2. den se přepíše 16. dnem atd. Tyto údaje nelze žádným způsobem obnovit, takže pokud víte, že k počítači nebudete mít více než 14 dnů přístup, doporučujeme manuálně zadávat kroky každý večer. V takovém případě můžete manuálně zadat své počty kroků přes stranu Vkládání kroků, až budete mít přístup na internet.

 

 

Máte další otázky? Odeslat požadavek
Používá technologie Zendesk