Co když kroky nesynchronizuji do 14 dnů?

Pro Pulse s Bluetooth používaný v režimu synchronizace:

Pokud kroky nesynchronizujete do 14 dnů, začnete o své údaje o počtu kroků přicházet.

V režimu synchronizace se Pulse řídí pravidlem, že se přepisuje nejstarší záznam. To znamená, že 1. den se v Pulse přepíše 15. dnem, 2. den se přepíše 16. dnem atd. Tyto údaje nelze žádným způsobem obnovit, takže pokud víte, že k počítači nebudete mít více než 14 dnů přístup, doporučujeme manuálně zadávat kroky každý večer. V takovém případě můžete manuálně zadat své počty kroků přes stranu Vkládání kroků, až budete mít přístup na internet.

Pro přístroje Pulse bez Bluetooth a režim Standard:

Počet kroků se neuloží do paměti Pulse, takže musíte zapsat počet kroků pro každý den ještě před změnou nastavení počtu kroků na Pulse. Počet kroků změníte přidržením tlačítka na přední straně Pulse na 3 sekundy.

 

Máte další otázky? Odeslat požadavek
Používá technologie Zendesk