Máte potíže s přihlášením?

Klikněte prosím na odkaz Nelze se přihlásit? (Can't log in?) a zkuste přihlašovací údaje obnovit.

Web:

1._Cant_log_in.JPG

Mobil:

1._Click_Can_t_log_in.JPG

Budete požádáni o zadání e-mailové adresy nebo pokud máte uživatelské jméno, musíte resetovat své heslo s pomocí kapitána týmu.

Webové stránky

1. Zadejte e-mailovou adresu

2._Add_email_address.JPG

2. Potvrzení

3._Confirmation.JPG

Mobil:

1. Zadejte e-mailovou adresu

2._Enter_email_address.JPG

2. Potvrzení

3._Confirmation.JPG

Při tvorbě nového hesla platí, že se musí skládat nejméně z 10 znaků a obsahovat 3 z následujících 4 typů znaků

  • malá písmena (a–z)
  • velká písmena (A–Z)
  • číslice (0–9)
  • speciální znaky (!@#, atd.)

NEDOSTALI JSTE E-MAIL S RESETEM HESLA?

  • Zkontrolujte si složku Spam

E-maily od Global Challenge budou odesílány z adres no.reply@virginpulse.com a noreply_email@virginpulse.com – zajistěte prosím, aby tyto e-maily byly posuzovány jako bezpečné, ne jako spam.

  • Požádejte svého kapitána týmu, aby se podíval na straně Správa týmů (Manage Teams), pod kterou e-mailovou adresou jste zaregistrováni. Tam se posílá e-mail s resetem hesla a e-mailovou adresou, kterou potřebujete pro přihlášení. Může také zkontrolovat případné chyby!

JSTE ZAREGISTROVÁNI POD UŽIVATELSKÝM JMÉNEM, NE E-MAILOVOU ADRESOU?

  • Klikněte na možnost resetovat své heslo s pomocí kapitána týmu a postupujte podle pokynů (pouze web)

Zadejte své uživatelské jméno a e-mailovou adresu kapitána týmu. Kapitánovi týmu se zašle e-mail pro reset hesla. Pokud tyto údaje neznáte, požádejte kapitána týmu, aby zkontroloval stranu Správa týmů (Manage Teams).

Heslo nefunguje / změnit heslo?

 

Máte další otázky? Odeslat požadavek
Používá technologie Zendesk